понедељак, 05 јул 2021 19:30

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Понедељак 5. јул 2021.

Атеље 212, Сцена „Мира Траиловић“

19:30


 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Промоција нове књиге драма Драгослава Михаиловића у издању „Лагуне“

Разговор о драмском опусу Драгослава Михаиловића водиће Александар Милосављевић

 

У разговору учествују:

Ивана Димић

Др Јелена Перић

Владета Јанковић

Бобан Скерлић

Душан Ковачевић

 

Драме Драгослава Михаиловића настале су као својеврстан продужетак његових прозних дела и замисли, почев од комада Kад су цветале тикве 1969. по истоименом роману (представа је била девет година забрањена као „информбировски политички памфлет“), до драма Увођење у посао 1981, Протуве пију чај 1993. и Скупљач 2011. Неке његове књижевне адаптације за позориште имале су већи друштвени утицај него сама књижевна дела на основу којих су настале. Драма Kад су цветале тикве доживела је велики број позоришних, филмских и ТВ адаптација пошто је забрана укинута, управо „захваљујући вишезначности Михаиловићевог опоро реалистичког, готово бруталистичког комада, чињеници да он садржи зреле политичке, социјалне, мелодрамске, као и поетске нивое значења, доносећи мноштво и данас актуелних, савремених и универзалних тема“ (Ана Тасић).

„Драгослав Михаиловић у свом књижевном опусу има и четири драме, које су чврсто међусобно повезане специфичном драмском поетиком, чији је извор чеховљевска драматургија. Оно априори драмско у дело је уграђено кроз идејни план драме и потврђује се у унутрашњем свету њених протагониста.“ – Ливија Д. Екмечић

 

uvodjenje u posao dragoslav mihailovic v

 

Белеф 2021.

Оснивач и покровитељ Београдског летњег фестивала:
Скупштина града Београда

 

Одбор 29. Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ 2021

Андреа Радуловић,  заменица председника Скупштине града Београда, председница одбора
Иван Карл, секретар за културу града Београда
Гордана Гонцић, подсекретар за културу града Београда
Милена Тробозић Гарфилд, позоришни, филмски, ТВ продуцент
Јордан Цветановић, драмски аутор и драматург

Оснивач

grad beograd

Подршка

erste

 

Продаја

Све информације о представама
и програмима

info@belef.rs

Програм

bln program

bls program